Dimensies – home

Nieuw nummer
Dimensies nummer 2 wordt in oktober verwacht. Hou deze website in de gaten of volg Dimensies op Twitter (@TDimensies)  of LinkedIn.

Blog
Bij de Mens-en Maatschappijvakken leren leerlingen kijken vanuit verschillende dimensies, althans, dat zou de bedoeling moeten zijn. Emeritus hoogleraar onderwijsgeografie Joop van der Schee pleit in dit nieuwe blog voor minder feiten en begrippen en meer diepgang.

Blog – Meer diepgang – Joop van der Schee (september 2020)

Dimensies is een vrij toegankelijk Nederlandstalig tijdschrift over onderzoek naar de didactiek van de mens -en maatschappijvakken. Het tijdschrift is een uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

Bij het eerste nummer van Dimensies
In dit eerste nummer presenteren we drie artikelen over onderzoek naar de didactiek van de mens- en maatschappijvakken.

In het artikel Objecten in perspectief: vragen in het museum als opening voor het bespreken van gevoelige onderwerpen in de geschiedenisles delen Albert Logtenberg, Pieter de Bruijn, Timo Epping, Guido Goijens en Geerte Savenije hun ervaringen met het gebruik van erfgoedobjecten als instrument om les te geven over gevoelige onderwerpen.

Leen Alaerts en Hannelore Verstappen geven in Burgerschap en duurzaamheid. Hoe effectief werken rond deze competenties? hun perspectieven op wereldburgerschap vanuit de Vlaamse onderwijscontext.

Hoe een simulatie kan bijdragen tot het innemen van historische perspectieven beschrijven Koos Sikkema, Laurin Thole, Tim Huijgen en Albert Logtenberg  in “Hij kon al die dingen in eerste instantie niet weten.” Een onderzoek naar het nemen van een historisch perspectief door middel van simulatie.

Naast deze verslagen van vakdidactisch onderzoek bevat de eerste Dimensies twee rubrieken: een Signalement van vakdidactisch onderzoek van buiten het Nederlandse taalgebied en Uitgelicht, een niet uitputtende maar wellicht inspirerende verzameling recente publicaties door Nederlandstalige auteurs in Engelstalige open access peer-reviewed tijdschriften.

De redactie van Dimensies roept op tot bijdragen.
Wij verwelkomen op theorie of empirie gebaseerde artikelen over onderzoek naar de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken. Hiernaast hebben we ruimte voor beschrijvingen van (onderzochte) vernieuwende en potentieel interessante lesideeën op het gebied van de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Klik voor de auteursinstructies - voor vragen en bijdragen stuur een email naar redactie@dimensies.nu

Wat een idee
In de rubriek 'Wat een idee' willen we lessen plaatsen die ofwel gebaseerd zijn op inzichten die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek, of in het kader van een wetenschappelijke studie zijn onderzocht. Heb jij zo’n les? Neem dan contact op met de redactie.